N.a.v. artikel: Reformatorische kerk waarschuwt voor bijbel met uitleg

Categorieën: 

Gisteren werden op diverse media berichten gepost met betrekking tot de
recent verschenen bijbel met uitleg. Hieraan werd al enkele maanden geleden
een forumtopic op Refoforum.nl geweid, wat ik overigens niet gevolgd heb.
Echter, gisteren las ik dat er een reformatorische kerk is die haar
gemeenteleden in een uitvoerig artikel waarschuwt voor deze bijbel. Zie het
artikel, zoals gepost op refoforum: http://www.refoforum.nl/forum/viewtopic.php?f=6&t=11593&start=630
Laat ik beginnen met te schrijven dat ik in deze blog niet met modder wil
gooien. Maar dat ik door bovenstaand artikel diep geschokt ben, dat moge
duidelijk zijn. Graag zou ik de broeders die dit stuk geschreven hebben
daarom enkele vragen willen stellen en opmerkingen willen maken, uit liefde
en bewogenheid. Enerzijds in het licht van dit artikel, anderzijds m.b.t.
andere vragen die ik aan hen heb. Ik vraag geen antwoord, maar enkel gebed en
bezinning! -- Beste Broeder(s), Allereerst wil ik u graag laten weten dat ik
de taak die u binnen uw gemeente van God Zelf hebt gekregen, hoog acht. U
voelt zich in hoge mate verantwoordelijk voor het geestelijk en eeuwig
welzijn van uw gemeente. Ik waardeer het daarom bijzonder dat u, zoals wel
uit het artikel blijkt, flink studie hebt gemaakt van de bijbel met uitleg en
vergelijkingen met de kanttekeningen. U toont aan dat op een aantal plaatsen
blijkbaar is afgeweken van wat de kanttekenaren hebben geschreven. Broeders,
ik ken de bijbel met uitleg niet inhoudelijk. Zelf lees ik de kanttekeningen
en ook andere commentaren, als ik mij wil verdiepen in een bepaald gedeelte
van de schrift. Toch wil ik graag enkele opmerkingen aan uw adres maken: In
uw artikel hebt u het o.a. over de "vrije wildrijvers, de aanhangers van de
drieverbondenleer en de veronderstelde wedergeboorte, en beloftepredikers
voor alle hoorders." Verder noemt u: "een weg die in het algemeen met veel
uitwendige godsdienst en gemaakte ernst op de hel aan gaat en men genoeg
heeft aan een Jezus van vijf letters." *Geliefde broeder: Kent u de JEZUS van
vijf letters persoonlijk? Als uw Borg, uw Zaligmaker, de Middelaar tussen de
Vader en u, kortom, uw Alles? Kent u iets van Zijn radicale veranderende werk
in uzelf? Mag ik u dan vragen hoe het komt dat ik in uw artikel helemaal
niets lees over een oproep tot gebed? Om alles, ook zoiets als een nieuwe
bijbel met uitleg, in de Handen te leggen van de God die alles in Zijn Handen
heeft? *Hoe komt het dat u in uw artikel de uitdrukking "een list van de
satan" bezigt? Is dat niet heel gevaarlijk? Weet u zeker dat dit zo is? Of
zou het misschien ook zo kunnen zijn dat God een andere weg met Nederland en
onze kerken gaat dan u hoopt of denkt? Durft u deze ontwikkeling ook echt in
de handen van de Heere te leggen? Kent u dat verhaal over die Vader die zijn
kind zo koesterde dat hij het dag en nacht beschermde? Niet alleen op straat
komen, geen vriendjes om mee te spelen, ook in de zomer met een winterjas aan
naar school (altijd met de auto), nooit eens een keer zelf met de fiets op
pad, een verplichte valhelm voor op de skateboard... Weet u wat er met dit
kind gebeurde? Op den duur raakte het in zichzelf gekeerd, durfde de straat
niet eens meer op omdat het bang was voor de straf van vader en het het nut
van contact met de buitenwereld uit het oog verloor. En toen vader stierf,
bleef het kind hulpeloos en zonder enige sturing achter. * Mag ik u vragen:
Hebt u enig vertrouwen? Vertrouwen in de ongekende en beschermende kracht van
de Geest? De geest die dwars door alles van mensen heen Zijn onweerstaanbare
werk wil doen? Zou het dan niet goed zijn uw gemeente aan te sporen tot
gebed, met daarin de radicale oproep: Bekeert u, want het koninkrijk der
hemelen is nabij gekomen? In de bijbel die u gebruikt staat toch ook dat een
ieder die de naam van de Heere aan zal roepen, zalig zal worden? *U schrijft:
"Laten we onze zielen daarom niet in gevaar brengen voor de grote
ontzaggelijke eeuwigheid door deze uitleg te gebruiken en te volgen." Bent u
degene die kunt voorkomen dat mensen hun zielen in gevaar brengen? Denkt u
misschien dat de jongeren in uw gemeente niet weten hoe bijvoorbeeld Youtube
werkt, waar ze een ongekende hoeveelheid aan preken en lezingen van allerlei
komaf kunnen vinden, wat we daar dan ook met elkaar van mogen denken? Denkt u
dat uw artikel uw gemeente een extra veilig gevoel geeft, of zou het er
misschien juist voor zorgen dat ze zich nog meer gaan afzetten tegen het
daadwerkelijke woord van de levende God en mensen uit andere kerken die Zijn
naam belijden? Dat afzetten lees ik in de evangeliën, waar dat ook met de
Heere Jezus Zelf gebeurde door de farizeeën en schriftgeleerden. Zij wezen
Hem openlijk af, beschuldigden Hem er van dat Hij demonen uitdreef door de
satan zelf... *Wilt u misschien ook eens nadenken over de vraag: Wie wil ik
straks in de hemel allemaal tegenkomen? Zou het misschien zo kunnen zijn dat
er ook mensen in de hemel komen die met hun hele hart vertrouwen op de Jezus
van 5 letters en het werk dat Hij volbracht, die geloven in de beloften van
het evangelie? *Of kent u de Borg en Zaligmaker nog niet persoonlijk? Dan wil
ik u waarschuwen: Dan lees ik in de bijbel namelijk iets over blinden die
blinden bij de hand proberen te nemen. Dan lees ik over een wegwerpelijk
kleed en dat het zonder geloof niet mogelijk is om God te behagen. Ik trek de
lijn even door: Niet mogelijk om geestelijk leiding te kunnen geven. Niet
mogelijk om aan te voelen, in te leven en te onderscheiden wanneer God Zijn
genade toont, of dit nu een kruimeltje is of een overvloedige fontein.
Geliefde broeders: Ik hoop van harte dat het anders is en bid om een
geestelijke opwekking in uw gemeente. Ik kan u alleen maar zeggen hoe
ongekend goed het is om de God van hemel en aarde te dienen! Dat Hij mij
opzocht, vergeving schonk, daar kan ik nog steeds niet bij, en helemaal niets
aan toevoegen! Niets uit ons, alles uit Hem! Maar ook wil ik u zeggen dat de
God die ik dien niet alleen een God van recht, echter ook een God van enkel
genade, pure barmhartigheid en milde vergeving is. Een God van wie ik 100
procent zeker weet dat Zijn plannen nooit falen! Een God die van alle
vertalingen en commentaren gebruik maakt en zelfs een bijbel met uitleg wil
gebruiken om mensen tot Christus te leiden, ook als een kerkenraad daar
misschien anders over denkt. Ik wens u een leven dichtbij Hem toe die ver
boven ons bidden en denken uitstijgt, en hoop u in Zijn Heerlijke toekomst te
mogen ontmoeten om ons samen eindeloos in Hem te verheugen! Hartelijke
broedergroet, Pieter de Ruijter

Reactie toevoegen