Genade en waarheid

Categorieën: 

Vanmorgen ging bij ons de dienst over Johannes1:15-18. Tevens werd mijn broeder en goede vriend Jan bevestigd als ouderling van onze gemeente. Zomaar wat gedachten:
17 * Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.

Genade en waarheid gaan altijd samen. Alleen de volgorde is wel allesbepalend. Begin je met waarheid, maar ontbreekt de genade, dan is het altijd schraal en kaal. De waarheid over jezelf bijvoorbeeld, over iets wat je jaren geleden deed, kan nog steeds pijn doen, bij jezelf of bij anderen. En wat te denken van de waarheid van de wet, waarin je uit plichtmatigheid of een soort dwang probeert krampachtig het goede te doen. Het goede om er bij anderen beter voor te komen staan, of misschien zelfs wel bij God...

Komt bij ons eerst de waarheid en dan pas de genade, dan is dat best aardig, maar doen we zowel God als onszelf toch tekort. Dan komen we namelijk eerst met onze waarheid, en is er daarna pas ruimte voor genade. Genade heeft dan de ophokplicht gekregen, zoiets als een apart koffertje met genade wat we alleen bij specifieke gelegenheden openen: 'Een beetje God of genade' nodig als het ons uit komt.

Ik ben ervan overtuigd dat God iets anders wil, sterker nog, dat Hij naar iets anders verlangt! Eerst genade, en dan komt de waarheid vanzelf. Genade legt namelijk alles bloot: Dat wij er niet tegen en tegenop kunnen bijvoorbeeld, of dat we er vanuit onszelf niet aan willen, ik tenminste niet. Maar ook brandt het alles schoon, als een liefdevuur waar niets tegenop kan. Stort je je in dat wat pure 'genade' heet, dan komt alles aan het licht. Onze waarheid maakt dan plaats voor Gods waarheid. Misschien zou ik ook kunnen schrijven: Gods liefde. Pure, ongekende liefde. Dat was toch ook de reden dat Hij Zijn Zoon zond? Om de weg te banen van God naar mensen? En die liefde bedekt alles schrijft 1 van de apostelen, zelfs de grootste berg van wat we 'zonden' noemen.
Dus: Eerst genade: Als dat je vertrekpunt is, komt de rest vanzelf. Dan wordt vanzelf duidelijk dat alles bij God vandaan komt. Ons gebed, ons werk in Zijn koninkrijk, zelfs ons dienen van Hem. Wat een ontspanning, dan gaat Hij voorop, en worden wij volgelingen! God maakt dan Zelf steeds meer plaats voor Zijn waarheid in plaats van die van ons.
Genade wordt altijd meer en stapelt zich altijd op: Hoe meer genade, hoe meer je ervan wilt hebben en leven! Heerlijk toch? Ik geloof dat het vooral dat is waar ik soms, en soms vaker, naar uitzie. Die plek die ze de hemel noemen, waar alleen Hij en Zijn genade overblijven.

Reactie toevoegen